Η ασφάλεια σας είναι προτεραιότητα μας

Πληφορίες για το Covid-19

Προτεραιότητα της Airstay είναι η ασφάλεια σας για αυτό τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα πριν μπείτε στο κατάλυμα σας.